Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

CHARITIES

Nog in te vullen

Privacy Policy
Vereniging Potlooienparty Lexmond, gevestigd aan De Laak 26A, 4128 CB, LEXMOND is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:
www.potlooienparty.nl
Vereniging Potlooienparty Lexmond
De Laak 26A
4128 CB LEXMOND
website@potlooienparty.nlPersoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Potlooienparty Lexmond verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Contactgegevens – Zoals door jou verstrekte voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam bij je aanmelding als vrijwilliger, pers of via je accreditatie als bezoeker van ons festival;
• Websitegegevens – Zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het cookiebeleid.
• Door jou publiekelijk geplaatste gegevens – Zoals reacties op door ons beheerde social media sites geplaatste berichten;
• Camerabeelden en foto’s gemaakt tijdens onze evenementen.
• Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via website@potlooienparty.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vereniging Potlooienparty Lexmond verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voor onze gerechtvaardigde belangen:
• Verzenden van e-mails t.b.v. kaartverkoop
• Verzenden van de benodigde accreditaties.
• Uit te nodigen voor vrijwilligersactiviteiten, sponsoravonden en persmomenten.
• Ten behoeve van veiligheidsdoeleinden hebben we cameratoezicht.
• Ten behoeve van promotionele en journalistieke doeleinden worden er door verschillende media camera en foto opnames gemaakt.
• Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer naar onze websites en apps te analyseren;
• Het kunnen faciliteren van activiteiten die je uitvoert als vrijwilliger.Op basis van jouw toestemming:
• Verzenden van onze digitale nieuwsbrief.
• Verzenden van e-mails t.b.v. kaartverkoop
Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.Geautomatiseerde besluitvorming
Vereniging Potlooienparty Lexmond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vereniging Potlooienparty Lexmond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• Vrijwilligersgegevens worden gedurende het contact met de vrijwilliger en daarna nog 1 jaar bewaard in onze systemen. Voor sponsoren is dit 3 jaar.

• Backups van bestanden met persoonsgegevens worden 5 jaar bewaard.

• Emails met persoonlijke gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard.

• Camerabeelden worden maximaal 48 uur bewaard, tenzij er een wettelijke aanleiding is om deze langer te bewaren.Delen van persoonsgegevens met derden
Vereniging Potlooienparty Lexmond verstrekt uitsluitend aan derden en alleen met jouw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder delen we jouw persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vereniging Potlooienparty Lexmond gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op onze website staan knoppen die zijn gekoppeld zijn aan sociale netwerken, waaronder zoals Twitter, Instagram, Youtube en Facebook. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed.

De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van toepassing.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vereniging Potlooienparty Lexmond en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar website@potlooienparty.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Vereniging Potlooienparty Lexmond wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vereniging Potlooienparty Lexmond neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met website@potlooienparty.nl

Versie d.d. 19 maart 2018