Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

FAQ

 

 

TICKETS

WAAR KAN JE KAARTEN BESTELLEN
Kaarten zijn alleen digitaal te bestellen via potlooienparty.nl

ZIJN ER VERKOOPPUNTEN
Nee, we hebben geen fysieke kaarten meer.

HOE KAN JE BETALEN
Betaal veilig en snel via IDeal

IK HEB GEEN KAARTEN ONTVANGEN, WAT NU?
Heb je kaarten besteld maar je kaarten niet ontvangen via het opgegeven emailadres? Bekijk even je spam of de map ongewenst, de kans is groot dat ze daar inzitten.

IK HEB EEN VERKEERD EMAILADRES OPGEGEVEN WAT NU?
Heb je een verkeerd of je oude emailadres opgegeven? Geen stress! Stuur ons een email via het contactformulier en we zorgen dat ze als nog goed terecht komen.

 

TOILETS

MOET JE BETALEN VOOR DE TOILETTEN
De toiletten bij de Potlooienparty zijn gratis…Let wel op hoe je de toiletten achter laat voor de andere festivalgangers!

 

MINIMUM AGE

 De Potlooienparty hanteert een minimum leeftijd van 18 jaar!

Vanaf 1 januari 2014 is er een nieuwe wet en mag er alleen alcohol worden verkocht of geschonken aan jongeren vanaf 18 jaar. Dit geldt voor alle soorten alcohol: sterke drank, maar ook voor bijvoorbeeld bier, wijn of mixdrankjes

WARDROBE

IS ER EEN GADEROBE
Bij de ingang kan je je jas ophangen voor maar € 2,00

ZIJN ER KLUISJES OP HET TERREIN
Nee, je kan je tas laten ophangen bij de ingang voor maar € 2,00

IK BEN MIJN NUMMER KWIJT 
Wacht tot het einde van de avond of kom de volgende dag langs op het terrein

IK BEN IETS KWIJT GERAAKT TIJDENS HET FEEST
Ben je tijdens het feest iets kwijt geraakt ? Laat het ons weten !

RULES

 

Voor een gezellig en vriendelijk evenement

Algemeen

 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico.
 • De organisatie van de Potlooienparty kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Alle bezoekers geven door het betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en/of fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

Toegang

 • Toegang is alleen mogelijk met een geldige entreekaart.
 • Gekochte kaartjes worden door de organisatie niet teruggenomen.
 • Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft.
 • Zonder geldig legitimatiebewijs kan u de toegang tot het evenemententerrein worden geweigerd.
 • Toegang tot de Potlooienparty is voor personen vanaf 18 jaar.
 • Het is ten strengste verboden om gevaarlijke materialen, zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij te hebben.
 • Indien u medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het evenemententerrein te verlaten.
 • De organisatie en het beveiligingspersoneel hebben het recht om wapens en/of andere verboden voorwerpen over te dragen aan de politie.
 • Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes of fraude met legitimatie) wordt aangifte bij de politie gedaan.

Consumpties / Alcohol

 • Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol.
 • Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren het evenemententerrein mee op te nemen.
 • Bekers en etenswaren mogen niet worden meegenomen buiten het evenemententerrein.

Roken en drugs

 • Het is in de tent(en) niet toegestaan te roken. Roken is alleen toegestaan buiten op het terrein.
 • Op en rondom het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing.
 • Het is ten strengste verboden om op en rondom het evenemententerrein drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen.

OVERTREDERS VAN DE HUISREGELS LOPEN HET RISICO VAN HET EVENEMENTENTERREIN TE WORDEN VERWIJDERD.

LOCATION

WAT IS HET ADRES VAN HET FESTIVALTERREIN
Het evenementen terrein van Lexmond ligt gelegen aan Sportpark het Bosch.

Adres

Sportpark Het Bosch

Nieuwe Rijksweg 8

4128 BN Lexmond

HOELAAT IS HET TERREIN OPEN
We openen onze deuren op 21:00, ook de bar is dan geopend

 

PARKING

KAN IK MIJN AUTO PARKEREN
Er is voldoende parkeergelegenheid op Sportpark Het Bosch.

KAN IK MIJN FIETS STALLEN
Er is een plek waar je je fiets kan neerzetten op Sportpark Het Bosch.

STAAT ER AANGEGEVEN WAAR IK MOET ZIJN
Onze parkeerwacht zal je helpen om je auto of fiets op de juiste plek te zetten

FOOD

KAN IK ETEN KOPEN OP HET TERREIN
Inmiddels zijn de Potlooienburgers een fenomeen en niet meer weg te denken tijdens de Potlooienparty, ook dit jaar worden ze weer met liefde voor je bereid!

TOT HOELAAT KAN IKEEN BURGER KOPEN
Zodra het feest is afgelopen kan je nog burgers kopen, wees op tijd want OP=OP

BECOME A SPONSOR

 

Potlooienparty is uitgegroeid tot het grootste tentfeest van Vijfheerlanden en omstreken. Jullie maken dit als sponsor mogelijk! Wil je bij de volgende editie ook onderdeel zijn van het succes van de Potlooienparty? Stuur dan een email naar sponsoring@polooienparty.nl, wij gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden.

 

Privacy Policy
Vereniging Potlooienparty Lexmond, gevestigd aan De Laak 26A, 4128 CB, LEXMOND is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:
www.potlooienparty.nl
Vereniging Potlooienparty Lexmond
De Laak 26A
4128 CB LEXMOND
website@potlooienparty.nlPersoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Potlooienparty Lexmond verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Contactgegevens – Zoals door jou verstrekte voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam bij je aanmelding als vrijwilliger, pers of via je accreditatie als bezoeker van ons festival;
• Websitegegevens – Zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het cookiebeleid.
• Door jou publiekelijk geplaatste gegevens – Zoals reacties op door ons beheerde social media sites geplaatste berichten;
• Camerabeelden en foto’s gemaakt tijdens onze evenementen.
• Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via website@potlooienparty.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vereniging Potlooienparty Lexmond verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voor onze gerechtvaardigde belangen:
• Verzenden van e-mails t.b.v. kaartverkoop
• Verzenden van de benodigde accreditaties.
• Uit te nodigen voor vrijwilligersactiviteiten, sponsoravonden en persmomenten.
• Ten behoeve van veiligheidsdoeleinden hebben we cameratoezicht.
• Ten behoeve van promotionele en journalistieke doeleinden worden er door verschillende media camera en foto opnames gemaakt.
• Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer naar onze websites en apps te analyseren;
• Het kunnen faciliteren van activiteiten die je uitvoert als vrijwilliger.Op basis van jouw toestemming:
• Verzenden van onze digitale nieuwsbrief.
• Verzenden van e-mails t.b.v. kaartverkoop
Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.Geautomatiseerde besluitvorming
Vereniging Potlooienparty Lexmond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vereniging Potlooienparty Lexmond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• Vrijwilligersgegevens worden gedurende het contact met de vrijwilliger en daarna nog 1 jaar bewaard in onze systemen. Voor sponsoren is dit 3 jaar.

• Backups van bestanden met persoonsgegevens worden 5 jaar bewaard.

• Emails met persoonlijke gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard.

• Camerabeelden worden maximaal 48 uur bewaard, tenzij er een wettelijke aanleiding is om deze langer te bewaren.Delen van persoonsgegevens met derden
Vereniging Potlooienparty Lexmond verstrekt uitsluitend aan derden en alleen met jouw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder delen we jouw persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vereniging Potlooienparty Lexmond gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op onze website staan knoppen die zijn gekoppeld zijn aan sociale netwerken, waaronder zoals Twitter, Instagram, Youtube en Facebook. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed.

De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van toepassing.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vereniging Potlooienparty Lexmond en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar website@potlooienparty.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Vereniging Potlooienparty Lexmond wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vereniging Potlooienparty Lexmond neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met website@potlooienparty.nl

Versie d.d. 19 maart 2018